Koşuyolu Emlak Bankası Evleri

1950’li yılların başında İstanbul’daki hızlı nüfus artışının bir getirisi olarak ortaya çıkan konut ihtiyacının çözülmesi amacıyla, İstanbul Belediyesi ve Emlak Kredi Bankası Ortaklığı ile oluşturulan İstanbul İmar Limited Ortaklığı tarafından Koşuyolu'nda 1954 yılında 417 adet konut inşa edilmiştir. Proje, kamu eliyle yapılmış toplu konut uygulamalarının ilk örneklerinden olması ve Türk Modern Mimari karakterinin farklı örneklerini yansıtması bakımından önem teşkil etmektedir

Yerleşim Planı, Kemal Ahmet Aru, Mimari Projeleri ise Sait Özden ve Leyla Turgut tarafından hazırlanmıştır. Koşuyolu Konutları; İstanbul’da bahçe-kent hareketi ilkeleri ile tasarlanmış ve kamu eliyle yapımı tamamlanmış ilk sosyal konut uygulamalarından biridir. 15 hektarlık alan üzerinde 22.165 m² inşaat alanında 145 kişi yaşayacak yoğunluğa göre, bahçe içinde bir ve iki katlı ikiz ve sıra düzende tasarlanmıştır. Farklı büyüklük ve kat adetlerine sahip konut yapılarının yanısıra kreş, çarşı okul alanı ve spor alanı gibi ortak kullanım alanlarına da sahiptir. Yapıldığı dönemde çevresine oranla yoğun bir yapılaşmaya sahip olmakla birlikte az katlı ve bahçeli yeşillikler içindeki yapısıyla döneminin sosyal konut anlayışını ve yaşam biçimini yansıtan önemli mimari örneklerden biridir.

Koşuyolu Emlak Bankası Evleri
  • Durumu Tamamlandı
  • Şirket İstanbul İmar Limited
  • Mimar Kemal Ahmet Aru - Leyla Turgut- Sait Özden
  • Yapım Yılları 1954
  • Yer Koşuyolu, Kadıköy

Açıklama

Koşuyolu evleri, sosyal konut anlayışına göre tasarlanan, çok büyük olmayan ve az maliyetle konforlu alanlar üretilmesi amaçlanan bir tipolojiye sahiptir. Projede çok farklı tipte mimari plan bulunmakla birlikte temelde hepsi bahçe içinde, iki kattan düşük yükseklikte, ayrık, ikiz ya da sıraevlerden oluşmaktadır. Yapıların mimari karakterinde balkon, giriş, avlu pencere farklılıkları olsa da 90 derecelik açılar, dikdörtgen ve kare prizma formlar bakımından ortak oldukları ve Rasyonalist anlayışın özelliklerini taşıdıkları söylenebilmektedir.

Kaynaklar;
Şener, Hasan., Yıldız, Dilek. (2000). “Dünden Bugüne Koşuyolu.” Mimarlık, sayı 291, sf. 26-37.
http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/537/7938.pdf
Yıldız, Dilek. (2014). “Modern Dönemin Konut Alanlarının Değişen Yüzü: Koşuyolu Konutları Örneği.” TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni, sayı 227, sf. 25-27. Ankara.
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/9edb86cc3aa20d2_ek.pdf
Suoğlu,Reyhan, (2009). “Koşuyolu Yerleşmesinin Oluşumu ve Gelişimi” İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
http://hdl.handle.net/11527/3271

^