Hakkımızda

Hakkımızda

İstanbul Belediyesi ile Türkiye Emlak Kredi Bankasının yarı yarıya ortak olduğu 1947 yılında kurulan İstanbul İmar Limited Şirketi İstanbul'u imar etmek gibi bir misyonla yola çıkmıştır. Kuruluş ana sözleşmesinde de yazdığı üzere, İstanbul’un imar planları ile önerilen yapılaşmasına kavuşması amacıyla hem yeni gelişme alanlarında hem de plansız olarak gelişen (istimlak edilen mahalleler ve/veya kentsel dönüşüme konu olacak mahalleleri de çalışma alanına eklemiştir. Bir yandan da kentin ihtiyaç duyduğu her türlü kamu ve özel yapılarını inşa etmek/ettirmek de başlıca görevlerinden biri olarak kayda geçmiştir. Yine kuruluş sözleşmesinde İstanbul İmarın yerli ve yabancı şahıs/şirketlerle ortaklıklar kuracağına atıfta bulunulmaktadır.
Kurulduktan sonraki 40 yıl boyunca 120'nin üzerinde irili ufaklı eser ortaya çıkartmış, İstanbul`un dört bir tarafında çeşitli inşaatlar yapmış veya yaptırmıştır.

1987 yılında gerçekleşen özelleştirme faaliyetleri sonrası kamu ihalelerindeki avantajını yitirmiş ve inşaat faaliyetlerini sürdürememiştir. Bu yıldan sonra arazi geliştirmek amacıyla İBB den ayni sermaye olarak geçen birkaç arazi ile yine İBB'den kat karşılığı alınarak daha sonra Perşembe Pazarı Yapı Kooperatifine yine kat karşılığı olarak verilen Perpa Ticaret Merkezi dışında aktif bir çalışması olmamıştır. Emlak Kredi Bankası adına olan hisselerin önce Özelleştirme İdaresi, sonra Sümer Holding ve en son Kiptaş tarafından alınması ile geçen bu süreç sonunda 2005 yılında şirket unvan değişikliğine gidilerek İstanbul İmar İnşaat AŞ olarak isim değiştirmiştir.

2012 yılında alınan bir karar ile şirket ana sözleşmesi değiştirilmiş ve İstanbul İmar AŞ'nin bir GYO'ya dönüştürülmesi planlanmıştır. Şirketin GYO’ya dönüştürülmesiyle, İBB’nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin ayni sermaye olarak kullanılarak;
• İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin, İBB’nin nakdi kaynağı kullanılmadan finanse edilmesi,
• Başarılı bir halka arz sonrası oluşacak sermaye girişi ile İBB’nin mülkiyetindeki gayrimenkulleri değerinden satın alarak İBB’ye kaynak aktarımı yapılması,
• İBB’ye her yıl kar payı aktarılması sağlanması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda 2016 yılında ayni sermaye olarak bir takım gayrimenkuller İstanbul İmar AŞ`ye devredilmiştir. Ancak sonrasında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

2019 senesinde İstanbul İmar AŞ, kuruluşundan 72 yıl sonra tekrar kentin yeniden imarında sorumluluk almak ve Kentsel Dönüşüm süreçlerinde yer almak gibi bir misyonla çalışmalarına hız vermiştir. Güçlü ekonomik yapısı, yıllar öncesinden gelen bilgi birikimi ve marka değeriyle İstanbul `da Kentsel Dönüşüm süreçlerinde aktif görev alacaktır.

^