Akbank Eski Genel Müdürlük Binası

Eski Akbank Genel Müdürlük Binası; Bankalar Caddesi olarak da anılan Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde ünlü mimar Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanmıştır. 20. yüzyılın simge modern yapılarından biri olan Akbank Genel Müdürlük Binası İstanbul İmar Ltd. tarafından 1968 yılında inşa edilmiştir. Yapı uzun yıllar Akbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılmış, son yıllarda ise Aksigorta Genel Müdürlüğü olarak kullanılmıştır.

Fındıklı’da yer alan Akbank Genel Müdürlük Binası, Sedad Hakkı Eldem’in, hayatı boyunca üzerinde çalıştığı Türk Evi karakteristiklerini başka bir fonksiyon ve daha büyük bir ölçeğe taşıma denemelerinden biridir. Söz konusu etki en çok cephede gözlemlenmektedir. Sedad Hakkı Eldem’in arşivinde bina için yapılmış sayısız cephe eskizi bulunmaktadır. Bu eskizlerin hepsi dışa vurmuş bir strüktür ve birbirinden farklı modüler sistem denemelerini göstermektedir. Binanın ofis binası olması, modüllerin iç mekanda alt modüllere bölüneceği beklentisini yaratsa da Eldem ofis katlarını açık ofis şeklinde tasarlamıştır.

Akbank Eski Genel Müdürlük Binası
  • Durumu Tamamlandı
  • Şirket İstanbul İmar Ltd.
  • Mimar Sedad Hakkı Eldem
  • Yapım Yılları 1966-1968
  • Yer Fındıklı, İstanbul

Açıklama

Binanın plânında öncelikle uygulanmasına çalışılan özgü, büyük ve toplu çalışma yerleri sağlanması olmuştur. Bu sebepten dolayı, memur ve müdürleri ayrı ayrı bölmelerde oturtmaktansa, bunların tek büyük salonlarda yerleştirilmelerine gayret edilmiştir. Bu salonlar binanın bütün cephe uzunluğunda ve 11 metre kadar derinliktedir. Ortalarında direkler yoktur. Bu büyük mekânlarda çiçekli alçak bölmelerle müdür ve muavinlere yer ayrılması, masa ve çiçeklikler düzeninin orto-gonal olmayıp, serbest ve farklı yönlerde tertiplenmeleri düşünülmüş iken, tatbikatta bundan vazgeçilerek daha alışılmış ve aksiyal bir sisteme dönülmüştür.

Büyük salonların tavanları akustik levhalarla kaplıdır. Anemostatlar gömülü ve her tarafın aynı şekilde havalandırılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. Işıklıklar da tavan yüzeyleri üzerinde eşit aralıklara bölünmüştür. Binanın dıştan gece görünüşünde düzenli ve aynı renkte bir ışık taksimatının sağlanmasına gayret edilmiştir. Bu ölçüde büyük büroların bu şekille aydınlatılmaları Türkiye’de birinci defa burada uygulanmıştır. Bina betonarme karkastır. Sistemin olağanüstü büyük açıklıkta olması yüzünden eksenler üç metre gibi dar bir aralık ile düzenlenmiş, direklerin derinlikleri arttırılmıştır. Bu sayede döşeme kalınlıkları yarım metre içinde kalabilmiştir. Betonarme elemanlarının başlangıçta Marmara mermeri ile kaplanmaları düşünülmüş iken, bu malzemeye karsı genellikle beslenen çekimserlik yüzünden, bunlar sonradan sunî taşa çevrilmiştir. İlk projede ön görülmüş olan özel dekor ve döşemeden sonradan vazgeçilmiş bankanın stokları ile yetinilmiştir.

^